Virtuálny webinár a diskusný panel expertov 

Digitálne utility: ekosystém dodávateľ- odberateľ doplnený o nových (decentrálnych) hráčov

 

virtuálne | www.efocus.eu/digitalne-utility 

virtuálne

12.5.2022 / 09:00 - 12:00

Dátum konania

Program

Blok I.  Nástup nových účastníkov trhu a ich digitálna/technologická obsluha (flexibilita, úloha agregátorov)

09:00 - 10:20 Prezentácie a panelová diskusia expertov

1. Silvia Čuntalová, Slovenská elektrizačná prenosová sústava - Riadenie elektrizačnej sústavy v novom dizajne trhu

Súčasný trh s podpornými službami na Slovensku. * Kľúčové zmeny v rokoch 2023 - 2024 * Noví poskytovatelia flexibility a ich význam pre elektrizačnú sústavu * Rola agregátora + očakávania * Časový plán prípravy a implementácie - ako to vidíme na strane SEPS.

2. Ivan Trup, MicroStep - HDO: Riadenie výkonu pomocou flexibility - pohľad aktívneho zákazníka

3. Libor Láznička, Sféra - Nezávislý agregátor flexibility

Pripravovaná legislatíva rozširuje množinu hráčov na trhu s elektrinou. Jednou z noviniek je aj nezávislý agregátor flexibility. Aké bude postavenie budúceho účastníka trhu? Aký bude dopad na existujúce subjekty a zaužívané procesy?

Silvia Čuntalová

vrchná riaditeľka úseku SED a obchodu, SEPS

Ivan Trup

ochodno-technický riaditeľ, MicroStep-HDO

Libor Láznička

riaditeľ úseku vývoja, Sféra

Ľubica Ragulová

moderátor, senior konzultant EY

Blok II.  Ako znižovať náklady na energie (samovýroba, uskladnenie energie, úloha riadiacich systémov)

10:30 - 12:00 Prezentácie a panelová diskusia expertov

1. Tomáš Rajčan, IPESOFT - Ako znižovať energetickú závislosť a stabilizovať náklady na energie prostredníctvom decentralizovaných riešení

Energetická závislosť na fosílnych palivách je jednou z príčin, že klasická architektúra centralizovaných energetických systémov sa otriasa v základoch. Bezpečnosť energetických dodávok je témou dňa. Hľadajú sa systémové riešenia proti zdražovaniu energií. Jednou z možností sú decentralizované systémy zalozené na samovýrobe elektriny. Aká je ekonomika takýchto systémov ? Ako integrovať lokálne zdroje elektriny do celkového energetického systému tak, aby nebola narušená spoľahlivosť dodávok ?

2. Rastislav Turis, Energodata - Riadenie, optimalizácia a predikcie ako komplexný nástroj správy energetickej flexibility v podniku.

Základné parametre pre efektívne riadenie nákladov za energie v podniku. EDIS informačný riadiaci systém pre energetiku. Úloha predikčného systému pre efektívne riadenie flexibility. Nasadenie informačného riadiaceho systému EDIS v praxi.

3. Valentín Leitman, ENSTRA- Optimalizácia energetického hospodárstva.

Miestne distribučné sústavy. Implementácia energetických zariadení v MDS a podnikoch. Implementácia batériových systémov
Implementácia lokálnych zdrojov.

Tomáš Rajčan

riaditeľ úseku energetiky a priemyslu, IPESOFT

Rastislav Turis

obchodný riaditeľ, Energodata

Valentín Leitman

výkonný riaditeľ ENSTRA

Ľubica Ragulová

moderátor, senior konzultant EY

Partneri virtuálneho webinára

Odborný garant
Generálny partner
Generálny partner
Hlavný partner
Mediálny partner
Hlavný partner
Mediálny partner
Hlavný partner
Mediálny partner

Kontakt

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů