Prezenčná a virtuálna konferencia Projektového manažmentu 2023

Riadenie projektov v dynamickom prostredí

| www.efocus.eu/pm2023

prezenčne  & virtuálne

hotel TATRA, Bratislava

19.10.2022 / 09:00 - 19:00

Datum konania

0
Prednášok
0
Expertov
0
+
Účastníkov

Program

Prečo sa zúčastniť konferencie

Štrnásty ročník hybridnej konferencia "Riadenie projektov v dynamickom prostredí" sa zameriava na výzvy a stratégie riadenia projektov v súčasnom dynamickom a neustále meniacom sa prostredí. Podujatie sa bude zaoberať témami ako prispôsobenie projektových metodík a postupov na rýchlo meniace sa podmienky, agilné riadenie projektov, zvládanie neistoty a rizík, a flexibilné prispôsobenie sa novým požiadavkám a výzvam. Hybridný formát konferencie umožní účastníkom nielen fyzickú prítomnosť, ale aj virtuálnu účasť prostredníctvom online platformy. Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre výmenu skúseností, najnovších trendov a osvedčených postupov v riadení projektov v dynamickom prostredí. Účastníci budú mať príležitosť získať nové poznatky, naviazať kontakty a diskutovať o riešeniach pre úspešné riadenie projektov v dnešnej rýchlo sa meniacej spoločnosti. Na záver podujatia vás pozývame na raut s možnosťou networkingu.

Vykazovanie PDU: držitelia PMI certifikátu si môžu vykázať za každú absolvovanú prednášku 1 PDU, celom za podujatie 7 PDU.

09:00 - 09:15 Úvodné slovo

09:15 - 10:00 Podnikavý výskumník a zvedavý podnikateľ - ako sa spoločne pripravíme na éru umelej inteligencie?

Mária Bieliková, riaditeľka, Kempelenov inštitút inteligentných technológií

Moderné technológie a digitálne inovácie zlepšujú procesy a rozhodovanie vo firme, vďaka čomu firma zvyšuje efektívnosť, konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikania. Systematické inovácie idú ruka v ruke s výskumom. Tak ako časť výskumníkov by mala byť citlivá na požiadavky aplikovania poznatkov a ich komercializacie, tak aj aspoň časť biznisu by mala byť citlivá na spôsob myslenia výskumníka. Ako dosiahnuť funkčné prepojenie akadémie a biznisu v krajine, ktorá je v inováciách na chvoste Európy, ale má silný ľudský potenciál? Jedným z nástrojov je aj Hopero projekt, pomocou ktorého sa umelá inteligencia dostáva do malých a stredných firiem.

10:00 - 10:45 Riadenie projektov v multikultúrnom prostredí

Barbara Zuzana Bodnar, program manažérka pre Enhanced Digital Global Experience, Takeda

Riadenie projektov v multikultúrnom prostredí je kľúčovou problematikou v súčasnom globalizovanom svete. Táto problematika sa zameriava na výzvy, ktoré vyplývajú z riadenia a koordinácie projektov, kde sú zapojení ľudia z rôznych kultúr a národností. Multikultúrne prostredie prináša špecifické výzvy týkajúce sa komunikácie, porozumenia, medzikultúrnej spolupráce a riadenia rozmanitosti. Úspešné riadenie projektov v takomto prostredí vyžaduje kultúrnu citlivosť, adaptabilitu, porozumenie a schopnosť budovať efektívne pracovné vzťahy medzi členmi tímu z rôznych kultúr. V prezentácii ukážeme, ako túto výzvu zvládame v našej globálnej spoločnosti.

10:45 -11: 00 Prestávka

11:00 - 11:45 Budúcnosť spolupráce

Andrej Krištúfekspoluzakladateľ Remote People

Ako bude vyzerať budúcnosť spolupráce? Uplynulé roky boli pre firmy ako jazda na horskej dráhe. Najskôr vynútená práca z domu, potom postupný návrat do kancelárií a aktuálne hľadanie najefektívnejšieho modelu spolupráce. Väčšina prechádza na hybridný model, ktorý je ale stále neprebádaný a často spôsobuje chaos. V našej prezentácií sa pozrieme na to, ako sa zorientovať v súčasnom chaose a načrtneme trendy, ktoré budú formovať budúcnosť práce.

11:45 - 12:30 Ako môže pomôcť umelá inteligencia v podpore riadenia projektov

Ivana Šmondrková, Azure Data & AI Sales Specialist, Microsoft

Prezentácia sa zaoberá významom a potenciálom umelej inteligencie v oblasti riadenia projektov. Sústredí sa na to, ako umelá inteligencia môže pomôcť manažérom projektov pri zlepšovaní efektívnosti, presnosti a rozhodovacích procesov. Taktiež sa dotkne témy, ako umelá inteligencia môže prispieť k lepšej predikcii a riadeniu rizík v projektoch. Načrtneme využitie technológií ako strojové učenie, analýza dát a automatizácia v riadení projektov a ponúkneme príklady praktického využitia AI.

12:30 -13:30 Obedňajšia prestávka

13:30 - 13:45 Súťaž

Zábavnou a súťažnou formou naštartujeme popoludňajší program konferencie.

13:45 - 14:30 Korporátne plánovanie projektov

Jozef Hrnčár, Head of PMO, Tatra banka

Prezentácia sa zameriava na korporátne plánovanie projektov v banke Tatra banka. Poskytuje prehľad o stratégii a postupoch, ktoré banka používa pri plánovaní a riadení projektov. Prezentácia zahŕňa dôležitosť správneho identifikovania a vyhodnocovania projektových cieľov, alokáciu zdrojov, sledovanie pokroku a riadenie rizík. Súčasťou prezentácie sú aj príklady úspešne zrealizovaných projektov a zdôraznenie dôležitosti spolupráce medzi oddeleniami banky. 

14:30 - 15:15 (Ne)riadenie kvality v projektoch -  s humorom

Petr Všetečka autor knihy Projektové myslenie

Elegantne a s humorom si spoločne odpovieme na zásadné otázky. Čo je to kvalita a prečo v projektoch meriame dve kvality? Prečo vôbec projekty vznikajú a ako sa posudzuje ich úspech či neúspech? A na záver – čo to pre Vás znamená a čo s tým môžete robiť? Prezentácia bude doplnená skúsenosťami z praxe a humornými príkladmi. Všetko bude vysvetlené jednoducho a zrozumiteľne. Na záver je pre každého záujemcu pripravený malý manažérsky darček. 

15:15 -15:30 Prestávka

15:30 - 16:30 Vyhorenie - kedy a prečo sa to stáva...

prezentátor

Prezentácia sa zaoberá fenoménom vyhorenia a jeho príčinami. Prezentuje dôvody, prečo ľudia zažívajú vyhorenie v pracovnom prostredí a skúma faktory, ktoré k nemu prispievajú, ako sú nadmerný pracovný stres, nedostatočná podpora a nevyváženosť medzi pracovným a súkromným životom. Príspevok tiež poskytuje náhľad na dôsledky vyhorenia pre jednotlivca aj pre organizáciu. V neposlednom rade si povieme o dôležitosti prevencie a liečby vyhorenia, ako aj o opatreniach, ktoré môžu pomôcť jednotlivcom a organizáciám predchádzať tomuto stavu. Cieľom príspevku je zvýšiť povedomie o vyhorení a ponúknuť nástroje na jeho prevenciu a riadenie.

16:30 - 16:45 Ukončenie oficiálnej časti

Zhrnutie podujatia

16:30 -16:45 Ukončenie konferencie

17:00 - 19:00 Raut /networking

Neformálna, zaverečná bodka za podujatím

Organizátor konferencie

Partneri  konferencie

Zlatý partner
Bronzový partner
Marketingový partner
Marketingový partner

Moderátor konferencie

Imrich Tatierský

Leader, mentor, problem solver and crisis manager

Kontakt

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů