Hybridná (prezenčná & virtuálna) konferencia 

Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny

virtuálne | www.efocus.eu/energo-komunity

virtuálne & prezenčne

14. 3. 2024 / 09:00 - 16:00

Dátum konania

Programové okruhy

Čo sa dozviete: 

Energetické spoločenstvá prinášajú pre svojich členov mnohé benefity vo viacerých krajinách Európskej únie. Pomáhajú tlmiť energetické krízy a cenové výkyvy na trhu s elektrinou. Decentralizovaná energetika sa dostala už aj na Slovensko a energetické spoločenstvá je možné vytvárať na úrovni vyšších územných celkov, obcí, malých podnikov a fyzických osôb. Možnosť zdieľania elektriny vyvolala u mnohých aktérov veľký záujem, ktorý však často naráža na nedostatok praktických informácií, ako energetické spoločenstvo zriadiť a prevádzkovať.  

Odborníci v energetike zhodnotia aktuálne legislatívne, procesné a technické prostredie a poskytnú praktické informácie, ktoré účastníkom konferencie pomôžu vykonať kroky smerujúce k vytvoreniu energetickej komunity.

Budú zodpovedané aj nasledovné otázky o energetických spoločenstvách:

Akú právnu formu môže mať spoločenstvo? 
Kto môže byť členom spoločenstva?
Je potrebné povolenie na vykonávanie činnosti a kto ho vydáva?
Aké sú podmienky zaradenia odberného miesta do zdieľania elektriny?
Ako sa registrujú odberné miesta a výrobné zariadenia v rámci zdieľania elektriny?
Kto a ako vyhodnocuje, komu sa koľko elektriny vyzdieľalo?
Aké sú skúsenosti zo zahraničia?
Ako by sa dalo súčasné prostredie pre energetické spoločenstvá zlepšiť? 

09:00 - 12:30 Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny

09:00-09:10 Otvorenie konferencieJozef Šupšák, šéfredaktor efocus.sk a Michal Jesenič, ENERGOKLUB

09:10-09:25 Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny,  Libor Láznička, EnergIQube                                                                                  Ako je nastavené legislatívne prostredie pre zdieľanie elektriny? Aké prípady zdieľania sú v súčasnosti podporené? Ako sa zdieľa elektrina v zahraničí a čím by sme sa mohli inšpirovať? Ako naštartovať zdieľanie elektriny a vznik energetických spoločenstiev na Slovensku 

09:30-09:50 Ako zriadiť energetické spoločenstvo. Richar Modrák, Klaster energetických komunít Slovenska                                              Ako sa rozhodnúť kedy zriadiť energetickú komunitu (EK), kedy energetické spoločenstvo (ES)? V čom je rozdiel pre samosprávy, firmy, vlastníkov bytov a fyzické osoby? Ako zriadiť ES/EK v jednotlivých krokoch? Na čo nezabudnúť.

09:55-10:10 Zmluvné vzťahy pre energetické spoločenstvá. Juraj Ondrejka, AK Poláček & Partners                                                           Do akých právnych vzťahov môže prípadne musí energetické spoločenstvo pri svojej činnosti vstupovať? Aké zmluvy bude musieť pre svoju činnosť uzatvoriť a čo bude ich podstatným obsahom? Potrebuje spoločenstvo zmluvne ošetriť aj vzťahy so svojimi členmi?

10:15-10:30 Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov v energetických komunitách. Ján Karaba, riaditeľ, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE                                                                                                                                                                                        Využívanie obnoviteľných zdrojov energie, v rámci energetických spoločenstiev je pevnou súčasťou nového dizajnu trhu s elektrinou. Správne nastavenie zdieľania vyrobenej elektriny medzi členmi spoločenstva umožňuje realizovať spoločné investície do OZE, ktoré prinášajú nielen ekologické, ale predovšetkým energetické a ekonomické benefity. 

10:35-10:50 Podpora pre energetické spoločenstvá a komunity v Programe Slovensko. Michal Ilovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra                                                                                                                                                                                                      Slovenská inovačná a energetická agentúra sprostredkováva európsku podporu zameranú na zlepšovanie energetickej efektívnosti, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a rozvoj inteligentných energetických systémov v Programe Slovensko. Na tento účel je do roku 2029 vyčlenených viac ako 900 miliónov eur. Oprávnenými prijímateľmi nenávratných finančných príspevkov v oblasti zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov a v oblasti rozvoja a posilňovania elektrizačnej siete s cieľom integrácie OZE sú aj energetické spoločenstvá. Cieľom príspevku je predstaviť zameranie opatrení a oblastí rozvoja, pre ktoré bude možné získať financovane v najbližšom období.

10:50 - 11:00 Prestávka

11:00 - 12:30 Panelová diskusia:  Legislatívne  a motivačné podmienky pre rozvoj energetických komunít na Slovensku.
moderátor: L. Láznička                                                                                                                                                                                                        panelisti: R. Modrák, J. Ondrejka, J. Karaba, M. Ilovič, T. Nemec

 

Richard Modrák

Klaster energetických komunít Slovenska

Juraj Ondrejka

AK Polaček & Partners

Ján Karaba

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE

Michal Ilovič

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Tomáš Nemec

poradca pre energetiku, Únia miest Slovenska

12:30 - 13:20 OBED

13:20 - 16:00 Technologické riešenia & energetický manažment

13:20 - 16:00 Riešenia pre komunitný energetický manažment

13:20-13:35 Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny v EDC.  Peter Čulen, OKTE

13:40-13:55 Zdieľanie elektriny - implementácia funkčnosti v EDC pre OKTE. Rastislav Gaňa, IPESOFT                                              Informácia o možnostiach terajšej funkcionality vo vzťahu k legislatíve a pravidlám trhu s elektrinou. Využívanie EDC a prvé skúsenosti.  Identifikované možnosti zmeny do budúcnosti v rámci súčasného projekty a vo vzťahu k dalším možným zmenám. 

14:00-14:15 Spracovanie energetických dát. Peter Chochol, SFÉRA                                                                                                                                Poskytovanie nových služieb na trh s elektrinou a umožnenie prístupu aktívnym odberateľom zvyšuje požiadavky na výmenu údajov medzi všetkými zainteresovanými stranami. Základným prvkom sú platformy na výmenu údajov, ktoré boli zavedené vo viacerých európskych krajinách. Staršie aj novo vyvinuté systémy musia spolupracovať a vymieňať si údaje a informácie tak, aby bolo možné poskytovať existujúce, vznikajúce a budúce energetické služby. Všetky tieto riešenia sa musia stať navzájom interoperabilnými prostredníctvom porovnateľnosti, vhodnej štandardizácie a riadenia.

14:20-14:35 Pilotná podpora vzniku energetických společenstiev v ČR. Jiří Stich, LEON TAURUS                                                                            LEX OZE II otevřel dveře pro zásadní proměnu energetiky v ČR. Mimo jiné definuje podmínky pro vznik a fungování energetických společenství. Prezentace má za cíl ukázat na konkrétních příkladech, jak se vybrané municipality připravují na 1.7.2024, kdy LEX OZE II vstoupí v účinnost a jakou jim stát nabízí podporu.

14:40-16:00 Panelová diskusia: Technické podmienky pre rozvoj energetických komunít na Slovensku.

Moderátor: Libor Láznička, EnergIQube                                                                                                                                                                                Panelisti: K. Peteraj, R. Gana, P. Chochol, J. Stich, M. Szakács

16:00 Ukončenie konferencie

Libor Láznička

EnergIQube 

Michal Jesenič

moderátor

Partneri virtuálnej a prezenčnej  konferencie

Odborný garant
Mediálny partner
Hlavný partner
Mediálny partner
Hlavný partner
Mediálny partner
Partner
Mediálny partner
Partner

Povedali po podujatí

Chcem Vám poďakovať za zorganizovanie tejto konferencie a možnosť pripojiť sa aj online. Chápem, že v tejto dobe je to nesmierne náročné, aj čo sa týka motivácie a výsledkov z podobných akcií. Za mňa to bolo veľmi profesionálne, prezentácie boli zaujímavé a k aktuálnym témam. Odovzdajte poďakovanie aj kolegom, ktorí prezentovali. Pre mňa bola top prezentácia od SEPSu. Prajem všetko dobre a verím, že nabudúce už to dáme osobne.
Gabriela ŠimekováVedúci tímu zákazníckych IT riešení, Západoslovenská distribučná
Ďakujem pekne pán Šupšák, skvelá konferencia, profesionálne pripravená s odbornou diskusiou.
Marián SmikPredseda Slovenskej Batériovej Aliancie

Kontakt

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů