Valentín Leitman

výkonný riaditeľ, ENSTRA

Energetike som sa začal venovať ešte na strednej škole v Banskej Bystrici a následne som vyštudoval obor Energetika na VUT v Brne. Okolo energetiky sa točí celý môj život, a preto som sa rozhodol pracovať v tomto obore.