Prezenčná a virtuálna konferencia Projektového manažmentu 2024

Inovácie v projektovom riadení

| www.efocus.eu/pm2024

prezenčne  & virtuálne

23.10.2024 / 09:00 - 19:00

Datum konania

0
Prednášok
0
Expertov
0
+
Účastníkov

Program

Prečo sa zúčastniť konferencie

Osemnásty ročník hybridnej konferencia "Inovácie v projektovom riadení" sa zameriava na inovatívne stratégie a prístupy v riadení projektov v súčasnom dynamickom a neustále meniacom sa prostredí. Podujatie sa bude zaoberať témami ako prispôsobenie projektových metodík a postupov na rýchlo meniace sa podmienky, agilné riadenie projektov, zvládanie neistoty a rizík, a flexibilné prispôsobenie sa novým požiadavkám a výzvam. Hybridný formát konferencie umožní účastníkom nielen fyzickú prítomnosť, ale aj virtuálnu účasť prostredníctvom online platformy. Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre výmenu skúseností, najnovších trendov a osvedčených postupov v riadení projektov v dynamickom prostredí. Účastníci budú mať príležitosť získať nové poznatky, naviazať kontakty a diskutovať o riešeniach pre úspešné riadenie projektov v dnešnej rýchlo sa meniacej spoločnosti. Na záver podujatia vás pozývame na raut s možnosťou networkingu.

Vykazovanie PDU: držitelia PMI certifikátu si môžu vykázať za každú absolvovanú prednášku 1 PDU, celom za podujatie 7 PDU.

09:00 - 09:15 Úvodné slovo  Jozef Šupšák, organizátor, Róbert Kormaňák, moderátor

09:15 - 09:55 Lesk a bieda projektového riadenia v štátnej správe

Lívia Vašáková, bývalá generálna riaditeľka Sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR, v roku 2023  podpredsedníčka vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov.

Projektové riadenie...

10:00 - 10:30 Lessons from setting up hybrid projects

Hans-Peter Ritt, Training, Coaching, Facilitation and Consulting, Vienna

Hybrid projects face special challenges. The biggest: Such projects have two operating systems that often do not harmonize with each other. The most used agile framework Scrum is often the victim here: Scrum is bent to fit the waterfall and loses its special dynamic as a result. Analyzing more than 20 hybrid projects, past projects, ongoing and starting projects,  in the Banking sector of a client of mine we develped solutions for common problems. As Scrum is not a project management methodology but an development approach that needs to framed, we used Prince2 as a management framework. I’d like to share and discuss solutions we found to reach stability and agility at the same time.

10:30 -10:50 Prestávka

10:50 - 11:20 Riadenie projektov v dynamickom prostredí

Krzysztof Ogonowski, CEO of Silfra Consulting and Prosci Certified Advanced Instructor in Change Management

Riadenie projektov

11:25 - 11:50 Transformacia IT projektoveho manažmentu v NBS

Diana Pruchnerovičová, vedúca oddelenia riadenia projektov IT, Národná banka Slovenska

Národná banka Slovenska prešla transformáciou riadenia projektov. O tejto ceste a o tom, aké špecifiká sú pri životnom cykle projektu, ktorý obsahuje aj verejné obstarávanie nám príde porozprávať vedúca oddelenia riadenia projektov IT Diana Pruchnerovičová.

11:55 – 12:20 Projektové riadenie v praxi: Projekt transferu výroby v Cloetta - projekt, ktorého výsledky môžete ochutnať

Ľubomír Slocík, next level consulting, Hana Skočdopolová, Cloetta Slovakia

Riadenie projektov...

12:20 -13:20 Obedňajšia prestávka + networking

13:20 - 13:50 Môj projekt, ktorý nevyšiel a poučenie, ktoré z toho plynie

Rudolf Christopher Takáč, 2BCognitus

Prednáška prinesie dôležité poučenia z projektových situácií (z obdobia 2016 – 2023), v ktorých prednášajúci uskutočnil v pozícii projektového manažéra nesprávne rozhodnutia, alebo nevhodné opatrenia. Situácie z praxe umožnia účastníkom konferencie uvažovať nad rozhodnutím prednášajúceho a hľadať vlastné riešenia. Prednáška má ambíciu pokryť kategórie chýb podľa oblastí spôsobilostí IPMA® Postupy, Prostredie a Ľudia.

13:55 - 14:25 Moderné nástroje pre riadenie projektov

Mário Majerčík, Vlastimil Poláček, inzagi

Zmeny v organizáciách akcelerované vonkajšími vplyvmi, hľadanie stále efektívnejšieho spôsobu riadenia projektov aj. prelomové technológie, kladú nové požiadavky na nástroje pre projektové riadenie. Budeme hovoriť o tom, aké sú moderné prístupy k riadeniu projektov a ako ich podporujú softwarové nástroje. Predstavíme možnosti a príklady využitia AI v projektovom riadení.

14:30 – 14:55 PRINCE2 verzia 7 - nový štandard 

Branislav Gablas, konzultant, vysokoškolský pedagóg a školiteľ projektového a programového riadenia

Najvýznamnejšie zmeny v metodike,  dopady na aplikačnú prax,  dopady na vzdelávanie a certifikáciu

14:55 -15:10 Prestávka

15:10 - 15:35 Ako riadiť znalosti v projektoch?

Petr Všetečka autor knihy Projektové myslenie

Čo sú to znalosti a dajú sa vôbec riadiť? Prečo sa v projektoch opakujú tie isté chyby?  Existujú jednoduché návody ako tomu zabrániť? Ako sa riadia znalosti v Americkej armáde a čo z toho môžeme využiť v projektovom riadení? Tieto a ďalšie nadväzné témy si pre Vás pripravil bývalý plukovník, výsadkár a vysokoškolský docent Petr Všetečka, dnes riaditeľ vzdelávacej spoločnosti a certifikovaný tréner projektového riadenia IPMA Level A.

15:40 - 16:20  Konflikty v projektovom tíme, ako ich riešiť

Zuzana Čmeliková Leadership & Resilience Development Professional v spoločnosti ForvisMazars

Konflikt nemusí byť vždy len „prúser“. My ľudia sme emočné bytosti. Preto sú nezhody v tímoch veľmi bežné. Čo je to ale konflikt? Ako a prečo konflikty vznikajú? Ako ovplyvňuje úroveň osobnej mentálnej i emočnej agility našu spôsobilosť efektívne riešiť takéto vypäté situácie? V tomto vstupe sa budeme venovať tomu, prečo je dôležité vedieť identifikovať zdroje konfliktu, naučiť sa im predchádzať, ale aj zvládať. Zameriame sa na vybrané stratégie a možné riešenia konfliktov v projektových tímoch. Cez prípadové štúdie si ukážeme silu morálnej imaginácie ako metódy, ktorá vie zásadným spôsobom pomôcť k budovaniu dobrých vzťahov nie len v tíme, ale aj s ďalšími kľúčovými stakeholdermi. Poukážeme aj na potenciál osobnej i tímová reziliencie pri zvládaní záťažových situácií.

16:20 - 16:30 Ukončenie oficiálnej časti

Zhrnutie podujatia

16:30 Ukončenie konferencie

16:30 - 19:00 Raut /networking

Neformálna, zaverečná bodka za podujatím

Organizátor konferencie

Partneri  konferencie

Hlavný partner
Bronzový partner
Marketingový partner
Marketingový partner

Moderátor konferencie

Róbert Kormaňák

moderátor

Atmosféra na konferenci

Kontakt

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů