Hybridná (prezenčná & virtuálna) konferencia smart metering/smart grid 

Prichádza doba prosumerová
založená na bezpečných dátach

virtuálne | www.efocus.eu/smart 

virtuálne & prezenčne

Hotel Color Bratislava

24. 11 2021 / 09:00 - 15:00

Dátum konania

Program

Blok I. 09:00 - 12:30 Nový dizajn trhu s energiou – aktívny odberateľ v centre záujmu

Čo sa dozviete: Čo prináša zmena energetickej legislatívy z pohľadu digitalizácie a dynamizácie trhu s elektrinou. Ako sa zmení postavenie odberateľa, ktorý má v záujme lokálne vyrábať, uskladňovať, zdieľať elektrinu a predávať svoje prebytky či flexibilitu a čo to môže znamenať pre celý energetický hodnotový reťazec. Ako sú prevázkovateľ prenosovej sústavy a organizátor trhu pripravení na nárast počtu a decentralizácie poskytovateľov podporných služieb (služieb výkonovej rovnováhy) a obchodníkov vyrovnávajúcich svoju odchýlku prostredníctvom agregovanej flexibility. Ktoré nové činnosti a služby budú podporené regulačnými opatreniami, aké sú možnosti zníženia nákladov na elektrinu a spoznáte rámec pre inovácie v energetike.

09:00 - 09:30 Nový dizajn trhu v návrhu primárnej energetickej legislatívy

Karol Galek, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR

09:30 - 12:30 Panelová diskusia expertov

Moderátor panelu: Blahoslav Němeček, partner EY tímu poradenstvo pre klientov z odvetvia energetiky v regióne strednej  a juhovýchodnej Európy 

Zloženie panelovej diskusie: 

1. Andrej Juris, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví – Zmena postavenia odberateľov v regulácii a podpora inovatívnych riešení

URSO uvedie stav prípravy novej regulačnej politiky ako aj prebiehajúce zmeny v regulačnom rámci energetiky na Slovensku. Zámerom úradu je zjednodušiť vstup na trh a prevádzku novým hráčom v elektroenergetike, ako aktívnym odberateľom, decetralizovaným obnoviteľným zdrojom, prevádzkovateľom nabíjacích stanic a batérií, atď.   Zároveň posilniť ochranu spotrebiteľa v pripravovanej liberalizácií dodávok elektriny a plynu v rámci transpozície legislatívy EÚ.

2. Peter Dovhun, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva, Slovenská elektrizačná prenosová sústava – Výzvy prevádzkovateľa prenosovej sústavy v novom dizajne

3. Rastislav Nemec, riaditeľ Divízie rozvoja podnikania, Slovenský plynárenský priemysel – Transformácia trhu s energiou a potreba nového biznis modelu v podmienkach SPP

SPP aktívne reaguje na skutočnosť, že sa energetika mení pod vplyvom požiadaviek na nízkouhlíkovú stopu, decentralizáciu výroby a distribúcie, digitalizáciu, nové služby akými sú napr. Energy as a service alebo agregácia a hlavne požiadaviek našich zákazníkov na nové riešenia ako na strane spotreby, tak intenzívnejšie aj na strane výroby.

4. Martin Kubů, riaditeľ Divízia obnoviteľné zdroje, Agrofert – Využitie prvkov flexility z pohľadu prosumera z ČR 

5. Marián Smik, predseda Slovenskej batériovej aliancie – Pripravenosť batériových riešení na trh a trhu na batériové riešenia

Prezentácia je zameraná na analýzu trendov v inštaláciách energy storage v Európe v porovnaní so Slovenskom. Taktiež je cieľom ukázať aký je predpoklad nasadzovanie zariadení na uskladňovanie energie in front a behind the meter aj vo vzťahu k možnému zvyšovaniu podielu OZE na energetickom mixe Slovenska. Priblížime pár príkladov inštalácii na Slovensku v praxi a tiež aké sú momentálne bariéry rýchlejšieho presadenia sa projektov uskladňovania energie na Slovensku.

Andrej Juris

predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Peter Dovhun

generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva, Slovenská elektrizačná prenosová sústava

Rastislav Nemec

riaditeľ Divízie rozvoja podnikania, Slovenský plynárenský priemysel

Martin Kubů

riaditeľ Divízie obnoviteľné zdroje, Agrofert

Marián Smik

predseda Slovenskej batériovej aliancie

Rozhovor s Blahoslavom Němečkom

Blok II. 13:00 - 15:00  Dáta v ekosystéme energetiky (ich analýza, predikcia, modelovanie a bezpečnosť)

Technologické prezentácie & panelová diskusia

Ivan Trup, MicroStep - HDO. Dáta, vzory, modely.  Agregácia flexiblity v praxi, nové produkty pre koncových zákazníkov ako aj bezpečná prevádzka distribučných sústav bude pracovať s podstatne väčším objemom dát v porovnaní so súčasným stavom. Sme pripravení na zvýšenie dopytu po dátach ?

Zsolt Géczi, Fortinet -  Fortinet Security Fabric. Ide o najvýkonnejšiu platformu kybernetickej bezpečnosti v odvetví, podporovaná systémom FortiOS, s otvoreným ekosystémom. Prestavíme vám výhody bezpečnej digitálnej infraštruktúry aj pre sektor energetiky.

Tomáš Rajčan, IPESOFT - Agregácia: súčasnosť a nové výzvy. Agregácia z technického hľadiska je možná už dnes, má však obmedzenia. Približíme typove priklady realizacie a modelovanie vynosov a zodpovieme otvorené otázky.

Libor Laznička, Sféra - Noví hráči na trhu budú potrebovať nové dátové výmeny. Zmena energetickej legislatívy otvorí trh s elektrinou aj pre nových hráčov. Fungovanie nezávislých agregátorov flexibility, prevádzkovateľov zariadení pre akumuláciu a energetických spoločenstiev nebude možné bez kvalitnej podpory dátových výmen.

Ivan Trup

ochodno-technický riaditeľ, MicroStep-HDO

Zsolt Géczi

Regional Account Manager, FORTINET

Tomáš Rajčan

riaditeľ úseku energetiky a priemyslu, IPESOFT

Libor Láznička

riaditeľ úseku vývoja, Sféra

Jaroslav Kubinec

moderátor

Partneri virtuálnej a prezenčnej  konferencie

Generálny partner
Hlavný partner
Generálny partner
Hlavný partner
Hlavný partner
Mediálny partner
Hlavný partner
Mediálny partner
Hlavný partner
Mediálny partner

Povedali po podujatí

Chcem Vám poďakovať za zorganizovanie tejto konferencie a možnosť pripojiť sa aj online. Chápem, že v tejto dobe je to nesmierne náročné, aj čo sa týka motivácie a výsledkov z podobných akcií. Za mňa to bolo veľmi profesionálne, prezentácie boli zaujímavé a k aktuálnym témam. Odovzdajte poďakovanie aj kolegom, ktorí prezentovali. Pre mňa bola top prezentácia od SEPSu. Prajem všetko dobre a verím, že nabudúce už to dáme osobne.
Gabriela ŠimekováVedúci tímu zákazníckych IT riešení, Západoslovenská distribučná
Ďakujem pekne pán Šupšák, skvelá konferencia, profesionálne pripravená s odbornou diskusiou.
Marián SmikPredseda Slovenskej Batériovej Aliancie

Kontakt

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů