Virtuálna  & prezenčná konferencia Projektový manažment 

Stratégie digitálnej transformácie v kontexte projektového riadenia

virtuálne | www.efocus.eu/pm 

virtuálne a prezenčne

hotel Color, Bratislava

20.10.2021 / 09:00 - 14:00

Datum konania

Program

Prečo sa zúčastniť konferencie

Transformácia s prívlastkom digitálna je súčasnou paradigmou, ktorá posilňuje úlohu nielen technológií, ale aj procesov, no najmä ľudského potenciálu. Ako zvládnuť zrychľujúce sa tempo inovácií a nových foriem práce? Projektoví manažéri stoja v prvej línií projektovaných zmien. Sú na túto novú výzvu dostatočne pripravení?  Akú úlohu bude zohrávať tím, jeho výkonnosť?  V tomto 12. ročníku konferencie, ktorý bude v duálnom móde ako virtuálna a prezenčná, sme dali priestor trom špičkovým projektovým manažérom.  Vytvorili sme im dostatočný  časový priestor, aby sa so skúsenym moderátorom Janom Urigom podelili o najlepšie skúsenosti z projektov, ktoré riadili. Tento ročník podujatia sme poňali ako diskusné forum, takže  aj keď väčšina účastníkov  bude pravdepodobne vo virtuálnom priestore, očakávame  bohatú obojstrannú diskusiu. 

09:00 - 09:10 Úvodné slovo

09:15 - 10:15 Keynote prednáška: Stratégie a skúsenosti z digitálnych trasformácií v kontexte projektového riadenia

Filip Dřímalka, expert na digitalizaci a inovace, zakladatel Digiskills.cz

Každá organizace je dnes organizací digitální. To se projevuje jak do samotných projektů, tak do všech aspektů řízení projektů - od sdílení informací, komunikace až po zadávání a kontrolu úkolů. Nezávisle na tom, zda je řídíte tradičním způsobem, zavádíte agilní způsob práce nebo experimentujete s novými metodami práce jako jsou OKR či Rockefellerovy návyky. Samotné digitální technologie ovšem nestačí, klíčová je schopnost je zavádět, pracovat se změnou a budovat takové digitální dovednosti, které umožní digitální transformaci vaší organizace. V přednášce se podělím o funkční strategie i praktické tipy, jak efektivněji využívat technologie a zavádět digitální inovace do vaší každodenní praxe.

10:20 - 11:20 Emócie v transformačnom projekte? Výhoda či komplikácie?

Dagmar Haklová, partner, PwC Slovensko

Prax ukazuje, že viac ako polovica digitálnych transformácií zlyháva.  Správne zvolená technológia sama o sebe nezaručí, že sa organizácia zmení želaným smerom. Je nevyhnutné zahrnúť do transformácie ľudí zo všetkých úrovní.  Ľudia sú mostom, ktorý spája strategické ciele s ich každodennou realizáciou. O tom, ako zahrnúť emočný faktor do transformačného projektu a aké sú základné piliere transformačnej kultúry predstavíme na konkrétnych skúsenostiach z praxe. 

11:20 - 11:30 Prestávka

11:30 - 12:30 Výkonnosť tímu

Lenka Pincot, Head of Agile Transformation, Raiffeisenbank a.s.

Výkonnost týmu je ovlivňována řadou faktorů a vlivů, se kterými se musí projektový manažer umět vyrovnávat, a to za pochodu. Moderní projektové řízení již není postavené na procesech, jejichž dodržování nám vytváří předpoklady pro zvládnutí projektových rizik a úspěšné zakončení projektu, ale opírá se o principy, které se projektový manažer snaží uvádět v praxi. Zvládnutí práce s týmem v náročných situacích, networking, komunikace a spolupráce se stakeholdery tak nabývá stále větší důležitosti.  V rámci přednášky si zasadíme nároky na soft skills projektového manažera do moderního kontextu a řekneme si, jak na ně.

12:30 - 13:30 Adaptablita organizácie

Michal Kukula, Managing partner, nebotra

Adaptabilita organizácie na zmenu je závislá od pripravenosti ľudí a systémov v nej, pripravenosť chápeme nie ako schématický postup, ale ako nastavenie mysle prijať (za svoje) a presadzovať zmeny. Dosiahnutie a rozvíjanie takéhoto stavu vo firme je priamo úmerná kvalite komunikácie smerom do vnútra – účel podniku, ciele a spôsoby ich dosiahnutia – ideové a hodnotové zladenie pracovníkov. Na tomto je možné stavať kvalitné riadenie. Efektívne riadiť je možné len merané a vyhodnocované parametre, inak rozhodovanie a s tým spojená komunikácia zostáva do veľkej miery v rovine intuície, dohadov a emócií. Zvládnutie týchto princípov je základným predpokladom udržania konkurencie schopnosti firiem.

13:30 - 14:00 Ukončenie konferencie

Záverečné zhrnutie a ukončenie podujatia

Prednášatelia

Filip Dřímalka

expert na digitalizaci a inovace, zakladatel Digiskills.cz

Lenka Pincot

Head of Agile Transformation, Reiffeisenbank

Ján Uriga

programový riaditeľ konferencie a moderátor

Partneri virtuálnej konferencie

Programový partner
Programový partner
Komunikačný partner

Kontakt

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů