Rastislav Turis

obhodný riaditeľ, Energodata

Prax v energetike 25 rokov. Odborné zameranie: riadenie podporných služieb,     optimalizačné modely pre energetiku, trading elektrina/zemný plyn, predikčné systémy pre energetiku