Virtuálny diskusný panel expertov 

Agregovaná flexibilita – zmena paradigmy trhu s elektrinou

virtuálne | www.digit.sk/flexibilita 

virtuálne

Miesto konania

12. 5. 2021 / 09:00 - 11:30

Dátum konania

Program

09:00 - 11:30 Agregovaná flexibilita – zmena paradigmy trhu s elektrinou

Agregácia je z hľadiska blížiacej sa aplikácie európskej legislatívy pre Dizajn vnútorného trhu s elektrinou jedným z nových fenoménov, ktorý prinesie rozvoj služieb v oblasti riadenia spotreby, flexibility, ako aj ponuky nových produktov pre poskytovanie podporných služieb. Významne vzrastie potenciál aj využiteľnosť flexibility maloodberu vplyvom budovania pokročilej meracej infraštruktúry a systémov riadenia spotreby, nárastu elektromobility a rozvoja konceptu prosumerov. Pre uplatnenie tohto potenciálu je potrebná funkčná agregácia malých a distribuovaných zdrojov umožňujúca uplatneni e flexibility na krátkodobom trhu. Ako sme pripravení na tieto zmeny a akými krokmi je vhodné prispôsobiť sa novej paradigme trhu budeme diskutovať online.

09:00 - 11:30 Panelová diskusia expertov

Zloženie panelovej diskusie: 

Blahoslav Němeček, partner EY tímu poradenstvo pre klientov z odvetvia energetiky v regióne strednej a juhovýchodnej Európy, moderátor panela expertov, 

1. Predpoklady na uplatnenie agregovanej flexibility na trhu",  Ivan Trup, obchodno-technický riaditeľ, MicroStep-HDO: "

2. Flexibilita pre riadenie portfólia prostredníctvom agregátora,  Tomáš  Rajčan, riaditeľ úseku energetiky a priemyslu, IPESOFT - Digitalizácia  účastníkov trhu s elektrinou

3. Čo znamená flexibilita pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy,  Vladislav Jurík, riaditeľ sekcie Regulácia, Stredoslovenská distribučná, a. s. 

4. Porovnanie agregácie z pohľadu kódexov PPS v ČR a SRRichard Kabele, nezávislý konzultant

5. Skúsenosti z projektu DFLEX a potenciál agregovanej flexibility na Slovensku,  Ján Mišovič, riaditeľ, Nano Energies Slovensko

Záznam z diskusného panela

Partneri virtuálnej konferencie

Partner
Partner
Partner
Partner
Mediálny partner

Kontakt

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů