Silvia Čuntalová

vrchná riaditeľka úseku SED a obchodu, Slovenská elektrizačná prenosová sústava

Ing. Silvia Čuntalová je vrchná riaditeľka úseku SED a obchodu v spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.  Do portfólia jej činnosti patrí najmä riadenie nákupu podporných služieb, elektriny na krytie strát a pre vlastnú spotrebu, potrebných pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku elektrizačnej sústavy SR. Má dlhoročné skúsenosti v energetike. Pôsobila v Slovenských elektrárňach, Západoslovenskej energetike, Stredoslovenskej energetike. Je expertom pre oblasť regulácie sieťových odvetví. Má viacročnú prax vo vedúcich pozíciách v rámci regulácie a bohaté skúsenosti s vedením tímov, pracovných skupín a projektov. Je absolventkou Florence School of Regulation a Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity.