Prezenčná a virtuálna konferencia Projektového manažmentu 2022

Projekty v časoch zmien

| www.efocus.eu/pm2022

prezenčne  & virtuálne

Začněte psát zde...

19.10.2022 / 09:00 - 19:00

Datum konania

0
Prednášok
0
Expertov
0
+
Účastníkov

Program

Prečo sa zúčastniť konferencie

Ako spoločnosti a ich projekty čelia aktuálnym výzvam a turbulenciám v súčasnom svete? Po dvoch rokoch pandemických opatrení sme sa rozhodli zrealizovať 13. ročník konferencie v pôvodnom, celodennom
formáte osobne aj s možnosťou online. Na záver podujatia vás pozývame na raut s možnosťou networkingu

09:00 - 09:15 Úvodné slovo

09:15 - 10:00 Strategické riadenie v turbulentnom prostredí

Mário Majerčík, inzagi, Diana Rusnáková, projektový manažér a agilný kouč 

Neustále zrýchľujúce procesy a meniace sa prostredie vyžaduje nové nástroje a postupy pre riadení stratégie. Plánovanie v horizontu niekoľkých rokov vopred je v dnešnej dobe ťažkopádne.Predstavíme si moderné prístupy k riadení zmien. Ako využiť OKR v riadení zmien a pre transformáciu organizácií či aká je väzba na portfólio manažment.

10:00 - 10:45 Change management v prostredí, kde záleží na každej hodine

Barbara Zuzana Bodnar, program manažérka pre Enhanced Digital Global Experience, Takeda

Program manažérka pre Enhanced Digital Global Experience vysvetlí na príklade strategického make-to-order produktu s iba 72 hodinovým shelf-live stratégiu OCM a metodiku Change Impact Assessmentu (CIA) v prostredí s rôznymi digitálnymi zručnosťami a kvalifikáciou. Ako docieliť, aby každý od zamestnanca na výrobnej linke, kuriéra až po lekára na operačnej sále vedel efektívne pracovať, keďže každé omeškanie môže viesť k znehodnoteniu lieku a negatívnemu dopadu na pacienta?

10:45 -11: 00 Prestávka

11:00 - 11:45 Zmenšením sme narástli, alebo oddelením dobýjame trh úspešnejšie

Miroslav Cino, konateľ, Wienerberger, s.r.o.

Trendom dnešných dní je prehodnocovať spôsob ako robiť business. Vzhľadom na zmeny na trhu sa to týka aj nás vo Wienerberger Slovensko. Hlavným zámerom našej taktickej zmeny v operačnom modeli je byť bližšie k zákazníkovi a byť schopný promptne reagovať na jeho potreby. V našom prípade sme pristúpili ku kroku, ktorým je oddelenie sa od českej strany a ísť samostatne. Na tejto ceste sa ako leader organizácie potrebujete oprieť o niekoľko nosných princípov. V mojom prípade to bolo doviesť do dokonalosti vyvolanie pocitu naliehavosti a stakeholder management. O tom ako to cele dopadlo vám porozprávam na konferencii.

11:45 - 12:30 Change manager – the job for a future?

Krzysztof Ogonowski, CEO of Silfra Consulting and Prosci Certified Advanced Instructor in Change Management

Last over 20 years we can observe growth of project management - standards, best practices, PMO - professionalization of this role. In most organizations there are Project Managers, if someone introduces her/him self as project manager – most people will know what does such person do. Last 5 year is a similar move with change management. Since 2017 number of searches for phrase ”change manager” has grown 20 fold on Linked In. It’s a result of realizing that where there is a project requiring change in way of working, sole Project Management might be not enough – even taking into consideration PMBoK or IPMA recommendations in that area. Sometimes it is connected to project management however with growing scope of the role, it more and more becomes an independent job. Where did it come from? What are the benefits of splitting those roles? How to start such a career? Or how to remain in Project Management and have additional competency in the growing market?

12:30 -13:30 Obedňajšia prestávka

13:30 - 14:00 Súťaž

Zábavnou a súťažnou formou naštartujeme popoludňajší program konferencie.

14:00 - 14:45 Prezentácia

v procese spresnenia...

14:45 -15:00 Prestávka

15:00 - 15:45 Digital Transformation Office

Roman Slivka, Garrett – advancing motion / Portfolio Manager Leader

Romanova současná výzva se jmenuje „Digital Transformation Office (DTO)“, pro jejíž vytvoření dostal mandát na konci loňského roku. DTO na rozdíl od klasické PMO, kterou asi všichni známe, se nesoustřeďuje pouze na vytvoření jednotné platformy pro řízení projektů, ale aktivní identifikaci a přípravu samotných transformačních iniciativ. DTO převezme aktivní roli v business analýze, procesního re-designu, UX designu, ale také v nelehké úloze integrace a koordinace různých způsobů řízení projektů.

15:45 - 16:30 Inovacie ako proces riadenia zmien

Petr Ungerman, Founder & Co-founder at start-ups Innovations manager at Cocoon Praha

* Inovacie a kreativita - kde leží nejlepší nápady uvnitř vaší firmy?
* Inovace a odvaha - Proč ti, co se bojí, nakonec vždy prohrají?
* Inovace a postupy - Jak uchopit a řídit něco, co zatím nevíte, jak vypadá?

 

16:30 -16:45 Ukončenie konferencie

17:00 - 19:00 Raut /networking

Neformálna, zaverečná bodka za podujatím

Prednášatelia/panelisti

Organizátori konferencie

Partneri  konferencie

Zlatý partner
Strieborný partner
Bronzový partner
Bronzový partner
Bronzový partner
Marketingový partner
Marketingový partner

Kontakt

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů