Ľubica Ragulová

manažér,  medzinárodná poradenská spoločnosť EY

Mgr. Ľubica Ragulová pôsobí v poradenskej spoločnosti EY, so zameraním na témy energetiky a udržateľnosti. Venuje sa témam rozvoja vnútorného trhu EÚ s elektrinou, súvisiacim legislatívno-regulačným otázkam, rozvoju OZE ako aj problematike udržateľnosti a dekarbonizácie v oblasti energetiky. Pred nástupom do EY pôsobila niekoľko rokov v spoločnosti Východoslovenská energetika Holding, a.s. ako podpora predstavenstva nemeckého akcionára a neskôr ako manažér pre strategický rozvoj a projekty. Vyštudovala Univerzitu Komenského, odbor Európske štúdiá a medzinárodné vzťahy so zameraním na energetickú bezpečnosť Európskej únie v oblasti trhu so zemným plynom. Absolvovala študijné pobyty v Nemecku a Českej republike. Venuje sa tiež téme ochrany životného prostredia a vedie dobrovoľnú medzinárodnú platformu Impact Platform for Conscious Ecology pri GIFEW inštitúte.