Mária Bieliková

profesorka, vedie Kempelenov inštitút inteligentných technológií

Profesorka Mária Bieliková je odborníčkou na informačné technológie a umelú inteligenciu. Na národnej i európskej úrovni sa zapája do diskusií na tému dôveryhodnej umele inteligencie a veľkú časť pracovného nasadenia venuje rozvoju medzinárodných aktivít a dlhodobému zviditeľňovaniu slovenského výskumu a inovácií v AI. V roku 2020 založila Kempelenov inštitút inteligentných technológií, nezávislý a neziskový inštitút, ktorý ako centrum excelentného výskumu a expertízy podporuje záujem firiem o výskum, ich silnejšie prepojenie s akademickým sektorom, cirkuláciu talentov a rozvoj podnikavosti naprieč sektormi.