Petr Všetečka

certifikovaný manažér komplexných projektov IPMA

doc. Ing. Petr VŠETEČKA, PhD. Autor metódy „Projektového myslenia“ publikovanej v anglicko-slovenskej knihe Project Thinking Body of Knowledge (PTBOK™ Guide). Zakladateľ značky ProjektoveRiadenie.SK a  certifikovaný manažér komplexných projektov IPMA®Level B. Srdcom lektor s vyše 30 ročnou pedagogickou praxou, z toho 17 rokov v oblasti projektového riadenia. Držiteľ najvyššieho certifikátu IPMA® pre lektorov projektového riadenia IPMA® CCT Level A a večný optimista.