Dagmar Haklová

PwC Slovensko

Dagmar Haklová je partnerkou v PwC Slovensko. Riadi oddelenie Daňového reportingu a stratégií a oddelenie People & Organisation. Pri projektoch digitálnej transformácie vedie tím Small Automation & Data analytics, ktorý spolupracuje so spoločnosťami pri implementácie riešení založených na inteligentných technológiách, a s ich pomocou zvyšovať efektívnosť procesov a meniť dáta na informácie. Dagmar je lídrom projektu digitálnej transformácie v PwC na Slovensku. Dagmar má viac ako 20 rokov profesionálnych skúseností z oblasti účtovného a daňového výkazníctva, z toho viac ako 10 rokov v pozícii finančného manažéra v medzinárodných spoločnostiach v sektore finančných služieb.