Michal Kukula

managing partner, nebotra

Michal sa venuje rozvoju podnikateľského potenciálu vo firmách. Zmyslom je, aby pracovali efektívnejšie - z hľadiska riadenia, postupov, hospodárenia a hlavne s dobrým pocitom. Venuje  analýzy a zlepšovanie výkonnosti firiem z pohľadu organizačných a ekonomických aspektov. Má viac ako 15 ročné skúsenosti s identifikáciou trhových príležitostí, implementáciou transformačných opatrení na zlepšenie výkonnosti firiem a zmien vo výrobe smerujúcich k zvýšeniu pridanej hodnoty, s business developmentom a riadením styku so zákazníkmi, nastavením a riadením získavania zdrojov a projektovým riadením klientskych projektov. Je absolventom Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na ktorej získal titul PhDr.