Miroslav Šipoš

vedúci odboru Právo a regulačný manažment, Východoslovenská distribučná

Miroslav Šipoš, absolvent Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, špecializuje sa na právo v oblasti energetiky. V súčasnosti vedie odbor Právo a vecná regulácia v  spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.