Richard Prokypčák

generálny riaditeľ a podpredseda Predstavenstva SPP

Od roku 2020 je generálnym riaditeľom spoločnosti SPP a zároveň zastáva funkciu podpredsedu predstavenstva spoločnosti. V SPP pôsobí od roku 2018, kde postupne vykonával funkciu riaditeľa divízie obchodu a výkonného riaditeľa. V rokoch 2011 až 2016 vykonával postupne funkciu obchodného riaditeľa a generálneho riaditeľa a člena predstavenstva spoločnosti MET Slovakia, a.s Je držiteľom viacerých odborných osvedčení v energetike