Kamil Peteraj

člen Predstavenstva OKTE

Kamil Peteraj absolvoval Wirtschaftsuniversität vo Viedni, Fakultu managementu Univerzity Komenského a Bratislavskú vysokú školu práva. Od roku 2012 pôsobil v manažérskych pozíciách v súkromnej sfére i štátnej službe. Má skúsenosť aj z prostredia energetiky. V rokoch 2014 – 2017 bol v predstavenstve spoločnosti eustream, ktorá je prevádzkovateľom prepravnej siete plynu na Slovensku a patrí do portfólia holdingu EPH. V období rokov 2018 – 2020 pôsobil ako generálny tajomník služobného úradu na Ministerstve kultúry SR.