Ján Pauliny

Head of Sales, IPESOFT

Ján Paulíny pôsobí od roku 2010 ako riaditeľ obchodu a marketingu v spoločnosti IPESOFT. Skúsenosti s aplikáciou IT pre energetiku, priemysel a dopravu sú výsledkom participácie na spoločensky významných projektoch pre podniky na Slovensku i v zahraničí.