Damián Palašta

advokátsky koncipient, SIGNUM legal s.r.o.

Damián je advokátskym koncipientom v advokátskej kancelárii SIGNUM legal s.r.o. a doktorandom na Ústave práva a technológií Právnickej fakulty  Masarykovej univerzity v Brne, kde sa venuje umelej inteligencii, duševnému vlastníctvu a ochrane osobných údajov, najmä generatívnej umelej inteligencii, strojovému učeniu a neurónovým sieťam a ich právnej regulácii. Damián v minulosti pôsobil ako advokátsky koncipient so zameraním na ochranu súkromia, osobných údajov a právne aspekty vývoja softvéru. Damián okrem iného absolvoval kurz na Univerzite v Tartu o umelej inteligencii a letnú školu o práve a logike organizovanú Európskym univerzitným inštitútom a Harvard Law School. Damián získal ocenenie od predsedu Najvyššieho súdu za svoj príspevok s názvom „Môže umelá inteligencia nahradiť sudcu?".