Monika Fegyvares Oravská

Monika F. Oravská vyštudovala právo na UPJŠ v Košiciach. Vo firme Avris Consulting, s.r.o. pôsobí ako konzultant a lektor v oblasti Compliance, najmä GDPR, AML a Anti-Bribery. Predtým dlhodobo pracovala ako riadiaci zamestnanec v medzinárodných spoločnostiach, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, najmä vo východnej Európe, kde viedla pobočky zahraničných firiem, čím získala skúsenosti najmä z oblasti obchodu a marketingu, riadenia projektov, krízového manažmentu a vedenia ľudí.