Rastislav Nemec

riaditeľ divízie podnikania v  SPP

Je riaditeľom divízie rozvoja podnikania v Slovenskom plynárenskom priemysle, a. s. od februára 2021. Divízia, ktorú riadi, má kompetencie a zodpovednosti za vytváranie a realizáciu strategických rozvojových príležitostí v oblastiach ako sú napr. energetické služby a riešenia, vrátane agregácie, obnoviteľné zdroje energií (OZE), alternatívne palivá, vrátane vodíka alebo lokálne energetické zdroje a siete, čo sú pre SPP v prevažnej väčšine nové aktivity. Bol na strane poradenskej spoločnosti manažérom projektu a hlavným expertom pre vytvorenie novej vízie a stratégie SPP, ktorá sa od roku 2020 postupne implementuje. Vo svojej profesionálnej kariére sa zameriaval na zlepšovanie výkonnosti firiem, tvorbu podnikateľských stratégií, transformáciu spoločností, resp. ich optimalizáciu v oblasti biznisových aj prevádzkových modelov. Odborné a manažérske skúsenosti a zručnosti získal za vyše 25 rokov najmä v prostredí nadnárodných spoločností v sektoroch finančných služieb, manažérskeho poradenstva, telekomunikácií a energetiky.