Tomáš Klinka

Partner a patentový zástupca, AK SIGNUM legal

Pôsobí v advokátskej kancelárii SIGNUM legal ako partner a patentový zástupca so zameraním na právo duševného vlastníctva a právo informačných technológií. V rámci advokátskej kancelárie je zodpovedný za agendu a rozvoj práva duševného vlastníctva. Vo svojej profesionálnej praxi sa zameriava na právo informačných technológii, efektívnu ochranu duševného vlastníctva, licencovanie, strategickú litigáciu, manažment inovácií a transfer technológií. Ako jeden z expertov Centra ADR od roku 2017 rozhoduje doménové spory podľa Pravidiel ADR. Je členom redakčnej rady časopisu Duševné vlastníctvo a tiež redakčnej rady časopisu Transfér technológii bulletin. Ako akreditovaný lektor každoročne prednáša vo vzdelávacom programe Duševné vlastníctvo na pôde Úradu priemyselného vlastníctva SR. Pravidelne sa zúčastňuje akademických konferencií a odborných seminárov, publikuje v recenzovaných časopisoch, jeho články nájdete aj na portáli Lexforum a prednášky na Prezi. Jeho právne znalosti a skúsenosti sú opakovane oceňované v medzinárodných rankingoch IP STARS, Chambers & Partners a WTR 1000. Tomáš vyštudoval právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, v minulosti pôsobil na Úrade priemyselného vlastníctva SR, kde viedol legislatívno-právny odbor.