Tomáš Klinka

Senior právnik, patentový zástupca, AK Bukovinský & Chlipala 

JUDr. Tomáš Klinka sa vo svojej profesionálnej praxi zameriava na efektívnu ochranu duševného vlastníctva, manažment inovácií a právny rámec moderných technológií. V súčasnosti pôsobí ako Senior právnik v advokátskej kancelárii Bukovinský & Chlipala a je zapísaný v zozname patentových zástupcov. Je členom Pracovnej skupiny SAK pre verejné právo. Pôsobí ako expert Arbitrážneho centra EISi pre rozhodovanie sporov v doméne .sk. Predtým pracoval ako riaditeľ legislatívno-právneho odboru na Úrade priemyselného vlastníctva SR, kde inicioval a v úzkej spolupráci s odbornou verejnosťou viedol práce na zásadnej revízii práva priemyselného vlastníctva. Často publikuje v časopise Duševné vlastníctvo a na blogu www.lexforum.sk, je akreditovaným lektorom vzdelávacieho programu Duševné vlastníctvo a pravidelne prednáša na vedeckých konferenciách a seminároch.