Viktor Homolay

Security Architekt, IBM Security

ZTechnicky orientovaný bezpečnostný špecialista s 20 ročnými skúsenosťami v oblasti IT bezpečnosti. Vyštudoval FEI na Technickej Univerzite v Košiciach. V profesionálnej oblasti pracoval v IBM na pozíciách IT špecialistu, IT konzultanta a aktuálne na pozícii Security Architect. Od začiatku kariéry sa venuje primárne oblasti bezpečnosti, predovšetkým riadeniu digitálnych identít a ich prístupom do informačných systémov (IAM), ale má samozrejme znalosti a skúsenosti aj v iných oblastiach IT/bezpečnosti.
Zúčastnil sa množstva lokálnych aj medzinárodných projektov rôzneho rozsahu u zákazníkov v mnohých odvetviach, vrátane telekomunikácií, finančníctva, priemyslu, štátnej správy, či vzdelávania. V rámci aktuálnej pracovnej pozície sa aktívne podieľa na všetkých fázach dodávky riešení, vrátane prípravy, návrhu, implementácie, vývoja i post-implementačnej podpory.