Lukáš Hlavička

CTO, IstroSec

Lukáš Hlavička, CISSP, GCFA, GXPN zastáva pozíciu CTO v spoločnosti IstroSec. V minulosti slúžil ako riaditeľ oddelenia DFIR, riaditeľ vládnej jednotky CSIRT.SK a súdny znalec. Lukáš ma viac ako 14 rokov skúseností v oblasti kybernetickej bezpečnosti, vrátane skúseností s riadením analytického tímu v rámci slovenskej vládnej jednotky CSIRT.SK a následne slúžil ako riaditeľ tejto jednotky. Je cieľavedomý a vždy usiluje o adekvátne zabezpečenie infraštruktúry svojich zákazníkov. Jeho profesionálnymi záujmami sú digitálna forenzná analýza, pričom sa špecializuje na cielené kybernetické útoky, reakcie na bezpečnostné incidenty a penetračné testy infraštruktúry, ako aj red teaming. Je držiteľom viacerých bezpečnostných certifikátov vrátane CISSP, GCFA, GCFE, GXPN, CEH, CHFI a ďalších.