Peter Dovhun

predseda Predstravenstva a generálny riaditeľ Slovenská elektrizačná prenosová sústava

Vzdelanie: University of Michigan - Stephen M. Ross School of Business, Leadership Development program, University of Michigan v spolupráci s IMD Switzerland a Ekonomickou univerzitou v Bratislave, Fakulta zahraničného obchodu Ekonomickej univerzity v Bratislave
Profesijný životopis
10/2020 –  Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava
predseda predstavenstva (od 13.02.2021) a generálny riaditeľ (od 16.02.2021)
poradca generálneho riaditeľa pre IT (do 12.02.2021)
2020 - Ministerstvo financií SR, poradca ministra pre IT
2019 - Tachyum, s.r.o., Slovensko, výkonný riaditeľ
2016 – 2018 Tachyum, Inc., USA, člen zboru poradcov
2016 – 2018 Gratex International Aust, Australia, výkonný riaditeľ
2013 – 2018 Gratex International, a.s., Slovensko, výkonný riaditeľ a COO (2014 – 2018), Generálny riaditeľ pre Austráliu a región juhovýchodnej Ázie (2013 – 2014)
2011 – 2013 s&t Slovakia, s.r.o.,, Country Manager a člen predstavenstva skupiny
2007 – 2011 Microsoft Slovakia, s.r.o., riaditeľ divízie MSP a partnerov (2009 – 2011), riaditeľ divízie Microsoft Business Solutions (2007 – 2009)
2000 – 2007 Motorola Slovakia, Country Manager & Business Development Manager, obchodný riaditeľ Motorola Mobile Devices Česká republika (2003-2004, popri funkcii v Slovenskej pobočke)