Peter Dovhun

predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenská elektrizačná prenosová sústava

Ing. Peter Dovhun je absolvent Fakulty zahraničného obchodu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V pozícii predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) pôsobí od februára 2021. Do tímu výkonného manažmentu spoločnosti prináša viac ako 25 rokov manažérskych a podnikateľských skúseností s budovaním a vedením tímov, manažmentu zmeny, rozvoja a udržateľného rastu organizácií. 

V roku 1996 stál pri vzniku úspešnej PR agentúry Interel (dnešný Seesame), v rokoch 2000 až 2011 pôsobil vo vedúcich manažérskych pozíciách v nadnárodných spoločnostiach Motorola a Microsoft. Svoje skúsenosti následne využil pri dvojročnom reštrukturalizačnom projekte skupiny s&t, najväčšieho stredoeurópskeho systémového integrátora. V rokoch 2013-2018 viedol expanziu slovenskej softvérovej spoločnosti Gratex International na medzinárodných trhoch. Veľkú časť tohto obdobia žil a pracoval v Austrálii. Po návrate na Slovensko sa podieľal na založení softvérového R&D centra spoločnosti Tachyum, inovatívneho start up vyvíjajúceho prvý univerzálny, vysokovýkonný a energeticky úsporný CPU čip. Pred menovaním do súčasnej funkcie pôsobil ako konzultant a poradca pre lídrov súkromných spoločností a verejných organizácií vrátane Ministerstva Financií SR a pod neho spadajúce organizácie.