Jiří Stich

konateľ spoločnosti LEON TAURUS

Ing. Jiří Stich absolvoval FTVS UK Praha a poté i ekonomiku a management těžby nerostných surovin na Vysoké škole báňské Ostrava. 13 let působil v různých manažerských pozicích v DIAMO s.p. a od roku 2000 se pohybuje v oblasti ICT se zaměřením na energetiku. Mezi roky 2000 až 2016 pracoval ve společnostech Český Telecom, Telefónica O2, Ness Technologies a Atos IT Solutions and Services. Mezi nejzajímavější projekty, které měl možnost řešit, patří implementace nového dispečerské systému pro ČEZ Distribuce, byl členem řídicího výboru projektů Pilotní projekt inteligentního měření pro ČEZ Měření, projektu implementace SAP ISU pro ČEZ Rumunsko a pro ČEZ Albánie. Jiří Stich považuje za velké profesní štěstí, že mohl být u dvou zásadních technologických změn. Nejprve u nástupu mobilních sítí v telekomunikacích, kdy zažil dynamický technologický vývoj, který naprosto změnil trh a poté i u probíhajících změn v energetice, které sice nejsou tak dynamické, ale jsou stejně převratné. Nové bezemisní zdroje, decentralizace, aktivní zákazníci, energetická společenství, flexibilita a její agregace, rozvoj e-mobility, to jsou jen některá z témat, kterým se věnuje v rámci společností Skupiny Leon Taurus, kterou v roce 2017 založil a kterou dosud řídí z pozice jednatele společností Leon Taurus, Leon Taurus Solar Energy a Leon Taurus Solar Energy Slovensko.