Ondrej Krajč

Senior Technical Pre-Sales Representative, ESET

Ondrej Krajč vyštudoval na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave. V prvých rokoch profesionálnej dráhy sa zoberal návrhom metropolitnej optickej siete a dopredným zabezpečením dát. Do spoločnosti ESET nastúpil v roku 2008 ako Technical Support Engineer, zodpovedný za implementácie a optimalizáciu antivírusového riešenia pre veľkých zákazníkov. Momentálne pracuje na pozícii Technical Marketing Specialist. Jeho hlavnou náplňou je publikačná a prezentačná činnosť ako aj konzultačné poradenstvo pri veľkých implementáciách bezpečnostných produktov ESET.