Miroslav Havelka

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti

Riaditeľ Odboru vzdelávania Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti, senior manažér s dlhoročnými skúsenosťami s riadením malých a stredných podnikov (SMB) v oblasti strategického manažmentu, rozvoja biznis príležitostí, obchodu, marketingu a finančného manažmentu. V oblasti IT skúsenosti so stratégiou, dizajnom, nasadením a prevádzkovaním IT služieb, ich podporou a zlepšovaním. Skúsenosti a zameranie na procesný a projektový manažment. Spoluzakladateľ spoločnosti OMNICOM, s.r.o., jej dlhoročný výkonný riaditeľ. Spoluzakladajúci člen a dlhoročný člen správnej rady slovenskej pobočky itSMF (IT Service Management Forum). člen Správnej rady Združenia škôl C.S.Lewisa (Narnia, Bilgym) zodpovedný za finančný manažment škôl. Držiteľ medzinárodných certifikátov - ITIL v4 Digital & Strategic Leader, Managing Professional, DevOps Foundation (EXIN), Agile Scrum Foundation (EXIN), Lean IT Foundation (EXIN), Cloud Computing Foundation (EXIN), Information Security Foundation (EXIN), BIM Foundation (EXIN), ISO / IEC 27001 Internal auditor (TUV Nord). Vyštudoval odbor Automatické systémy riadenia technologických procesov na Fakulte elektrotechniky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.