Igor Zumrik

riaditeľ V-Elektra

V energetike pracujem od roku 2002, ako riaditeľ V-Elektra od roku 2003. V-Elektra je aktívny účastník veľkoobchodného trhu a hneď od začiatku liberalizácie aj dodávateľ elektriny a plynu, neskôr tiež výkupca elektriny z obnoviteľných zdrojov. V-Elektra  je orientovaná na inovatívne riešenia s ohľadom na záujmy svojich partnerov-zákazníkov.