Marek Tomeš

Vedúci úseku marketingu, ZSE Energia

Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. V sektore energetiky pôsobí 10 rokov. V rámci spoločnosti ZSE Energia sa venuje oblasti produktového manažmentu, cenotvorby, marketingu a hlavne rozvoju obnoviteľných zdrojov a nových technológií. Primárne sa zameriava na prepojenie tradičného obchodu s komoditami s novými technologickými a trhovými riešeniami. Verí v energetiku 4.0, ktorá je cestou k inteligentným sieťam, mestám, firmám a domácnostiam. V rámci spoločnosti ZSE Energia je projektovým manažérom projektu ELSEA – veľkokapacitného batériového úložiska v strednej Európe a pripravuje pilotné projekty zamerané na agregáciu, flexibilitu a energetické spoločenstvá. Predtým pôsobil v bankovníctve a v oblasti prieskumov a analýz trhu.