Tomáš Nemec

poradca pre energetiku, Únia miest Slovenska

Odborné poradenstvo v oblasti energetiky, legislatívy, povinností verejného obstarávateľa v obstarávaní komodít, energetického manažmentu a pasportizácie majetku