Rudolf Christopher Takáč

Rudolf spojil svoj profesionálny život s líniovým a projektovým manažmentom.
Pri riadení projektov kladie dôraz na používanie overených manažérskych techník/postupov. Svoje skúsenosti odovzdáva účastníkom workshopov a na odborných konferenciách projektového riadenia.

LinkedIn R. Takáč: https://www.linkedin.com/in/rudolf-christopher-takac