Peter Sochna

prezident IPMA Slovensko

Certifikovaný projektový Manažér (cPM) - IPMA Level C
Certifikovaný  kouč a konzultant (cCC) – IPMA Level C
Konzultant, kouč - Next level consulting
Prezident Spoločnosti pre projektové riadenie

Zástanca myšlienky:  Na väčšinu problémov existujú jednoduché riešenia, ktoré sú zrozumiteľné a rýchlo aplikovateľné a preto úspešné a ľuďmi obľúbené. Už 15 rokov sa venuje školeniam, poradenstvu a koučingu ako v oblasti projektového riadenia tak aj procesného riadenia a change manažmentu.
V súvislosti s tým pomáha manažérom a lídrom rozvíjať sa aj v oblasti soft skills, či už komunikácie, leadershipu, konflikt manažmentu, time manažmentu a pod. Zaujímajú ho nové poznatky v oblasti neurovedy a tzv. serious gaming. Aktuálne sa venuje téme work-life balance a family manažment. Spravuje portál www.projektovymanazment.sk. Snaží sa balancovať pracovný a súkromný život a mať dostatok času na rodinu, hobby a fyzický, psychický a duchovný rozvoj.