Marián Smik

predseda  Slovenskej batériovej aliancie

Od roku 2019 je predsedom Slovenskej batériovej aliancie, ktorá sa zameriava na rozvoj elektromobility, úložísk energie a vodíkových technológií. Pomáha podporovať výskumné a výrobné aktivity oblastí batérií a prepojenie s ostatnými asociáciami v rámci Európy. Marián bol v roku 2001 pri založení medzinárodného energetického holdingu AEN Group. Bol zodpovedný za založenie a riadenie veľkoobchodu s elektrickou energiou na nemeckej energetickej burze a pôsobil do roku 2021 ako CEO skupiny AEN Group, ktorá je aktívna najmä v oblasti výroby energie aj z obnoviteľných zdrojov, obchodu s elektrickou energiou, zemného plynu, LPG, výroby biopalív  a výroby tepla. V poslednom období bol pri inštalácii pilotného projektu energy storage.