Tomáš Siskovič

seniorný advokát, advokátska kancelária Poláček & Partners

Tomáš Siskovič vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave. Popri štúdiu pôsobil ako právny asistent v advokátskej kancelárii Valko Marián & partners. Po skončení štúdia pracoval ako advokátsky koncipient v kancelári BDM Legal a v kancelárii JUDr. Dušana Repáka, kde sa aktívne venoval komplexnému riešeniu súdnych sporov. V Poláček & Partners sa venuje najmä oblasti regulácie a podpory obnoviteľných zdrojov energie a právnym vzťahom súvisiacim s výrobou, distribúciou a dodávkami energií. Tomáš publikuje odborné články a pravidelne prednáša na energetických konferenciách. Je tiež spolutvorcom našich pravidelných mesačných noviniek v oblasti energetiky, ktoré sú zverejňované na známych energetických portáloch. Ovláda anglický jazyk a vo voľnom čase sa venuje cestovaniu, hudbe, čítaniu a športovým aktivitám rôzneho druhu.