JUDr. Michal Rampášek

Advokát, AK PETERKA & PARTNERS
 

Pôsobí ako advokát v Bratislave. Vo svojej praxi sa venuje právu informačných a komunikačných technológií a právu kybernetickej bezpečnosti. Je členom ISACA a Asociácie kybernetickej bezpečnosti. V rámci výkonu advokácie nadobudol aj prax v oblasti informačných technológií ako aj v oblasti riadenia informačnej bezpečnosti. Zároveň pôsobí aj ako externý doktorand a vyučujúci na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a zároveň aj ako externý spolupracovník Ústavu práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva.