Martin Pitorák

riaditeľ odoboru palív a enrgetiky, Ministerstvo hospodárstva SR