Peter Pištek

výskumník, Kempelenov inštitút inteligentných technológií

Peter sa zameriava na informačnú bezpečnosť, najmä forenznú analýzu, phishing, biometriu, detekciu sieťových anomálií a bezpečnosť procesov. Teraz sa zameriava na detekciu anomálií pomocou modelov strojového učenia. Okrem výskumného zamerania informačnej bezpečnosti sa snaží sledovať aj aktuálne dopady hackingov, zraniteľností, škodlivého správania na spoločnosť. Je držiteľom certifikátov CISA a CISM od ISACA.
Je bývalým prodekanom pre bakalárske štúdium a propagáciu na Fakulte informatiky a informačných technológií STU, kde sa zaujímal aj o štúdium analytiky a výučby dátovej vedy vo výskume.
Viedol viac ako 50 študentov bakalárskeho a magisterského štúdia. Ako lektor alebo asistent sa zúčastnil viac ako desiatich rôznych kurzov zameraných na dizajn hardvéru alebo informačnú bezpečnosť a založil spoločné výskumné laboratórium s priemyslom zamerané na inteligentné mestá.