Katarína Ondrovičová

Advokátka, AK Bird & Bird

Katarína Ondrovičová je zkušenou advokátkou v bratislavské kanceláři Bird & Bird. Ve své právní praxi se zaměřuje především na poskytování právního poradenství v oblasti práva informačních technologií, smluvního práva a práva ochrany osobních údajů. Její zkušenosti zahrnují účast na mnoha mezinárodních projektech, lokální implementaci mezinárodních dohod, lokalizaci interních předpisů a přípravy vzorových smluvních podmínek týkající se licencování, cloudových služeb, outsourcingu, odběratelsko-dodavatelských vztahů apod.. Kromě toho se podílí na poskytování právního poradenství v otázkách veřejných zakázek a ochrany osobních údajů. Před příchodem do Bird & Bird působila v právním týmu společnosti Hewlett-Packard Slovakia. Jako členka manažerského týmu pro Slovensko byla zodpovědná za veškerou právní agendu, která zahrnovala přípravu a vyjednávání smluvních podmínek pro poskytování služeb, outsourcing, licencování, cloud computing a dalšími smlouvy pro oblast informačních technologií.Katarína absolvovala Univerzitu Komenského v Bratislavě a následně získala doktorský titul ("JUDr.") na Právnické fakultě Trnavské univerzity. Od roku 2006 je členkou Slovenské advokátní komory. Právní poradenství poskytuje ve slovenském a anglickém jazyce.