Juraj Ondrejka

advokát a partner advokátskej kancelárie Poláček & Partners

Juraj Ondrejka je advokátom a partnerom advokátskej kancelárie Poláček & Partners, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2013. Kancelária má aktuálne viac ako 20 právnikov, ktorí sa špecializujú na energetiku, stavebníctvo a sporovú agendu. Juraj má v Poláček & Partners na starosti energetiku, najmä oblasť zmluvnej agendy, transakcií, ako aj výstavby a pripájania nových energetických zariadení. V oblasti energetiky má za sebou aj bohatú publikačnú činnosť a pravidelne prednáša na energetických konferenciách. Medzinárodný rebríček The Legal 500 ho zaradil medzi kľúčových slovenských advokátov v oblasti energetiky.

Vyštudoval právo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Je registrovaným advokátom Slovenskej advokátskej komory.