Ing. Marián Nicz, MBA

Ministerstvo hospodárstva SR

 Je absolventom Moskovskej Štátnej Akadémie Ropy a Plynu v odbore výstavby prepravnej energetickej infraštruktúry. Absolvoval štúdium MBA na Brno International Business School a kurz manažmentu a ekonomiky energetických podnikov na Scuola Superiore Enrico Mattei pri skupine ENI s.p.a. v Miláne.  Po ukončení štúdia v roku 1993 nastúpil do spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., kde pôsobil na rôznych pozíciách. V súčasnej dobe pracuje na Ministerstve hospodárstva SR.