Ing. Richard Modrák

predseda Klastra energetických komunít Slovenska

Štúdium som absolvoval na Slovenskej technickej univerzite Bratislava, odbor procesná automatizácia, kde vznikol môj záujem o obnoviteľné zdroje energií všeobecne. Od 1991 počas školy a po škole do 1999, pôsobenie ako IT špecialista a projektový manažér pre partnera SIEMENS AG, v oblasti procesnej automatizácie v priemysle a energetike. Riešenie obnoviteľných zdrojov a enviro projektov na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 1998 najprv ako externý poradca a projektový manažér, následne priamo ako vedúci odboru pre technicko-investičný rozvoj Slovenskej pošty, som riešil viaceré veľké projekty do r.2012. Od r. 2012 som rozšíril svoje pôsobenie vo svete financií a investícií v rámci finančnej skupiny PARTNERS, ako manažér a odborník na environmentálne projekty a ESG investície. V r. 2010 som založil a vediem do dnes OZ SOM-EKO, ktorého cieľom je poradenstvo a pomoc pri realizácií projektov v oblasti úspor energií, obnoviteľných zdrojov, fotovoltiky a komunitnej energetiky. Ako člen Klastra Energetických Komunít Slovenska, som sa stal jeho predsedom v r.2023. Mojim hlavným cieľom je popularizácia a výraznejší rozvoj konceptu Energetických komunít na Slovensku. Nasmerovanie investičných partnerov a finančných inštitúcií pre podporu v rámci ESG projektov na Slovensku. Odborná pomoc pri výzvach a čerpaní dotačných a podporných schém v rámci Slovenska a EU.