Robert Maier

analytik, SFÉRA

Vyštudoval fakultu elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v odbore elektroenergetika so zameraním na výrobu a rozvod elektrickej energie. Časť inžinierskeho štúdia absolvoval na univerzite RWTH Aachen v Nemecku. Od roku 2014 pôsobí v spoločnosti sféra, a.s., aktuálne na pozícii analytik. Počas svojej praxe sa podieľal na projektoch rozvoja denného a vnútrodenného trhu s elektrinou na Slovensku, reportovania obchodných transakcií do ACER, spustenia denného a vnútrodenného trhu na Ukrajine ako aj implementácie informačného systému pre záruky pôvodu na Slovensku. V súčasnosti sa podieľa na dodávke informačného systému pre záruky pôvodu pre spoločnosť OTE v Českej republike a zároveň na rozvoji denného trhu a rozšírenia mechanizmov pre záruk pôvodu vyplývajúcich zo slovenskej legislatívy.