Matej Krušpán

Chief Commercial Officer pre Rezolv Energy

Matej Krušpán je Chief Commercial Officer pre Rezolv Energy, ktorá stavia a prevádzkuje veľké veterné a solárne elektrárne v regióne CEE, SEE a stavia na histórii takmer 500 MW zrealizovaných projektov za posledných 15 rokov. Rezolv Energy prináša zelenú obnoviteľnú elektrinu pre obchod a priemysel v regióne CEE, SEE v sektoroch telecom, automotive, materials, retail a služby s celkovým objemom elektriny 4 TWh ročne.