Peter Komínek

Advokát, AK Bukovinský & Chlipala 

JUDr. Peter Komínek, advokát so  vicročnou praxou v advokácii so zameraním sa na sa právo duševného vlastníctva, IT právo, právo na ochranu osobných údajov a súvisiacu európsku judikatúru, súdne spory, konkurzy a reštrukturalizáciu, právo na ochranu spotrebiteľa, obchodné právo, pracovné právo, bankové právo, občianske právo a vymáhanie pohľadávok. Ako advokát úzko na dennej báze spolupracuje s advokátskou kanceláriou Bukovinský & Chlipala, s.r.o., ocenenou ocenením Právnická firma roka – odporúčaná kancelária pre oblasť duševné vlastníctvo, IP/IT/ telco ako odporúčaná kancelária  pre roky 2014, 2015, 2016 a veľmi odporúčaná kancelária pre rok 2018. Pravidelne sa zúčastňuje rôznych odborných konferencií, školení, seminárov, najmä z oblasti práva duševného vlastníctva, IT práva a ochrany osobných údajov. Zúčastňuje sa tiež odborných príprav z rôznych oblasti práva a sám sa tiež venuje prednáškovej činnosti.