Petr Klimeš

nákup energie, E.ON Energie, ČR

V E.ON působím od roku 2009. Mezi mé první úkoly patřilo projektové vedení výstavby dvou vodních elektráren ve Vranově nad Dyjí. V rámci působení v oblasti vodních elektráren jsem byl u nákupu několika těchto zdrojů. Kompletně jsem zastřešil akviziční činnosti vč. due diligence a začlenění do struktur E.ON. Pátým rokem jsem členem týmu flexibility, který je součástí útvaru Nákup energie. Jsem zde zodpovědný za činnosti související s poskytováním podpůrných služeb. Byl jsem mimo jiné u zrodu agregačních bloků, spoluvytvářím byznys modely, jsem u stanovování cen na denním trhu s podpůrnými službami. Na závěr za zmínku stojí úspěšné dotáhnutí výběrového řízení do podpisu smlouvy o dílo na výstavbu velkokapacitní baterie, která bude umístěna v objektu vodní elektrárny ve Vranově nad Dyjí a zprovozněna do konce tohoto roku.