Rudolf Klein

Senior Consultant, , Deloitte Advisory,

Je absolvent Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave (1991), ako certifikovaný CSAM sa profesionálne sa venuje poradenstvu v oblasti riadenia rizík tretích strán, servisnému manažmentua manažmentu IT aktív. Pôsobil vo viacerých medzinárodných IT firmách so zameraním na IT služby a outsourcing. Zaujíma sa o trendy vývoja v oblasti digitálnych technológií ako hybridný cloud, AI a quantum computing a ich  riziká a výhody pri nasadzovaní vo firmách a organizáciách