Martin Kečkeš

vedúci oddelenia riadenia transakcií, Slovenský plynárenský priemysel

Od roku 2004 pôsobí v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s..  Zaoberá sa oblasťou obnoviteľných zdrojov, od analýzy legislatívy až po prípravu projektov. V posledných rokoch sa venuje najmä využívaniu a zhodnocovaniu biologicky rozložiteľných odpadov pre výrobu biometánu. Okrem toho sa zaujíma o rozvoj veternej energetiky, výrobu vodíka a celkové smerovanie k uhlíkovej neutralite.